Beinsports1 izle - websporlive.com Beinsports2 izle - websporlive.com Beinsports3 izle - websporlive.com Tivibuspor1 izle - websporlive.com Tivibuspor2 izle - websporlive.com Tivibuspor3 izle - websporlive.com SMARTSPOR (CANLI) izle - websporlive.com Webspor izle,websporlive,webspor,beinsports izle,tivibuspor izle,lig tv izle,maç yayını izle,taraftarium
Cevap Gönder  Konu Gönder 
OKUL FORMATÖR ÖĞRETMENLERİNİN YAPMASI GEREKENLER
Yazar Mesaj
esteban_01
Yeni Üye
*


Mesajlar: 1
Grup: Registered
Katılım: Feb 2007
Durum: Çevrimdışı


Mesaj: #1
OKUL FORMATÖR ÖĞRETMENLERİNİN YAPMASI GEREKENLER

Okul Formatör Öğretmenlerinin Yapması Gerekenler Nelerdir Haklarımız Nedir Açıklarsanız Sevinirim

05-02-2007 07:26 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
kemal karaköse
Uzman Formatör
****


Mesajlar: 30
Grup: Registered
Katılım: Feb 2007
Durum: Çevrimdışı


Mesaj: #2
Exclamation  RE: OKUL FORMATÖR ÖĞRETMENLERİNİN YAPMASI GEREKENLER

EĞİTİCİ BİLGİSAYAR FORMATÖR ÖĞRETMENLERİN GÖREVLENDİRİLME VE ÇALIŞMA ESASLARI

Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki bilgisayar laboratuvarlarının bilgisayar araç-gereç ve dokümanlarının korunmasını, belli kurallar içinde ve özenle kullanılmasını sağlamak, bilgisayar koordinatör ve bilgisayar öğretmenlerinin görevlerini belirlemek amacıyla hazırlanan “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bilgisayar laboratuvarlarının Düzenlenmesi ve İşletilmesi ile Bilgisayar ve Koordinatör Öğretmenlerin Görevleri Hakkında Yönerge”, 15 Mart 1993 tarih ve 2378 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu yönerge temel alınarak hazırlanan İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görev yapan bilgisayar koordinatör öğretmenler ile eğitici bilgisayar formatör öğretmenlerin çalışma esasları ve görev tanımları aşağıda yer almaktadır.

Görevlendirme:

1.    Eğitici bilgisayar formatör öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı (Bakanlık) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından belirli ölçüt ve kriterlere göre düzenlenen eğitimlere katılarak, başarılı olmuş bilgisayar formatör  öğretmenler arasından seçilirler ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık Makamı oluru alınarak görevlendirilirler.
2.    Görevlendirilen eğitici bilgisayar formatör öğretmenlere 15.04.1999 tarih ve 99/12775 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 18. maddesine yeni ücret sistemine göre 21. maddeye (18.madde yürürlükten kalktı) göre ek ders ücretleri ödenir.
3.    Bilişim teknolojileri konusunda düzenlecek eğitim ve kurslarda öğretim görevlisi olarak görev yapan eğitici bilgisayar formatör öğretmenlerin yollukları, yevmiyeleri ve kurs ücretleri kadrolarının bulunduğu birimler tarafından ödenir.

Çalışma Esasları:

1.    İl merkezlerinde ve merkez dışındaki diğer ilçelerde görevli eğitici bilgisayar formatör öğretmenler, ilgili İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak görev yaparlar.
2.    İl merkezlerinde ve merkez dışındaki diğer ilçelerde görevli eğitici bilgisayar formatör öğretmenler, sorumlu oldukları birimlerin çalışma saatlerine tabidirler. Yıllık izinleri görev yaptıkları birimlerin çalışma esasları doğrultusunda belirlenir.
3.    İl merkezlerinde ve merkez dışındaki diğer ilçelerde görevli eğitici bilgisayar formatör öğretmenler, teknolojide yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek, sahip oldukları bilgilerini sürekli olarak güncellerler. Bu nedenle, yerine getirmekle yükümlü oldukları görevleri aksatmayacak şekilde bilişim teknolojileriyle ilgili hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ve diğer organizasyonlara (fuar, sempozyum, panel, gözlem ve çalışma gezileri, vb.) katılırlar.
4.    İl merkezlerinde ve merkez dışındaki diğer ilçelerde görevli eğitici bilgisayar formatör öğretmenler, daha önce katıldıkları eğitimler ve seminerler sonucunda, uzmanlaştıkları alanlarda düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde öğretim görevlisi olarak görev yaparlar.
5.    Merkez dışındaki diğer ilçelerde görevli eğitici bilgisayar formatör öğretmenler, kendi ilçelerinde bilgisayar formatör öğretmen ihtiyacını belirlerler. Okul isimleri ve öğretmen sayılarını belirlemek suretiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne sunarlar.
6.    İl merkezlerinde görevli eğitici bilgisayar formatör öğretmenler, il merkezlerinde bilgisayar formatör öğretmen ihtiyacını belirlerler. Buna ilişkin okul isimlerini ve öğretmen sayılarını tespit ederek, ilçelerden gelen raporlarla birlikte Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne bilgi sunarlar.
7.    İl merkezlerinde görevli eğitici bilgisayar formatör öğretmenler, eğitim öğretim yılı başında uygulamaya konulmak üzere, il genelinde ihtiyaç analizi yaparak, ortaya çıkan sonuçlara göre bilişim teknolojileri konusunda yıllık hizmetiçi eğitim tekliflerini yaparlar ve onaylanan planı Eylül ayının sonuna kadar Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne gönderirler.
8.    İl merkezlerinde görevli eğitici bilgisayar formatör öğretmenler, kendi illerinde ihtiyaç duyulan sayıda bilgisayar formatör öğretmenin yetiştirilmesi faaliyetlerinde öğretim görevlisi olarak görev yaparlar ve bu konuda Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne faaliyet raporu sunarlar.
9.    İl merkezlerinde görevli eğitici bilgisayar formatör öğretmenler, kendi illerinde görev yapan bilgisayar formatör öğretmenler için geliştirme eğitimleri planlar, düzenler ve bu eğitimlerde öğretim görevlisi olarak görev yaparlar.
10.  İl merkezlerinde görevli eğitici bilgisayar formatör öğretmenler, bilgisayar formatör öğretmenler ile her dönem bir toplantı yapmak suretiyle sürekli olarak işbirliği sağlarlar, bilişim teknolojisi sınıflarının işletilmesiyle ilgili yaşanan sorunları tespit ederler ve bu sorunların giderilmesiyle ilgili çalışmalarda görev alırlar.
11.  İl merkezlerinde görevli eğitici bilgisayar formatör öğretmenler, bilişim teknolojisi sınıflarının işletilmesiyle ilgili sorunları (yazılımdan, donanımdan kaynaklanan sorunlar, vb.) tespit ederek, “Yıl Sonu Değerlendirme raporu” tanzim ederler ve bunu Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne elektronik ortamda gönderirler.
12.  İl merkezlerinde ve merkez dışındaki diğer ilçelerde görevli eğitici bilgisayar formatör öğretmenler arasından ilde/ilçede bilişim teknolojilerine yönelik faaliyetleri organize etmek üzere, birer il/ilçe bilgisayar koordinatör öğretmen seçilir. İl/ilçe bilgisayar koordinatör öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görev yapan ilgili müdür yardımcısı/şube müdürü sorumluluğunda ve onunla etkin bir koordinasyon kurarak çalışırlar.
13.  İl merkezlerinde ve il merkezleri dışındaki ilçelerde görevli eğitici bilgisayar formatör öğretmenlere; Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen görev tanımları dışında başka görevler verilemez.

Görev Tanımları:

İllerde Görev Yapan Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmenlerin Görevleri

Bilişim teknolojisi sınıflarının ihtiyaçları doğrultusunda il ve okul bazında hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarını belirlerleyerek bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüklerine sunarlar. Gerektiğinde bu eğitimlerde öğretim görevlisi olarak görev yaparlar ve bu konuda öğretmenlere danışmanlık ve rehberlik hizmeti verirler.
Bu amaçla;

Bilişim teknolojisi sınıfları bulunan okullarda bilişim teknolojileriyle ilgili yıllık hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarını belirlerleyerek, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetiçi eğitim tekliflerinde bulunurlar. Bakanlığın bilişim teknolojilerine yönelik eğitim uygulamalarının koordinasyonunda görev alırlar.
İl merkezinde ve il merkezi dışındaki ilçelerde bulunan bilişim teknolojisi sınıflarının işleyişini takip ederler.
Bilişim teknolojisi sınıflarının etkin, verimli ve yoğun kullanımı konularında tedbirler alırlar, öğretmenlere ve diğer personele bu konuda rehberlik ve danışmanlık yaparlar.
Bilişim teknolojisi sınıfları bulunan okulların internet’e bağlanması, okulları tanıtan web sayfalarının hazırlanması ve kullanımı konularında okullardaki öğretmenler ile diğer personele bu konuda rehberlik ve danışmanlık yaparlar.
Teknolojide meydana gelen gelişmeleri yakından izlerler ve bunların bilişim teknolojisi sınıfları bulunan okullara kazandırılması konusunda rehberlik ve danışmanlık yaparlar.
İl merkezinde ve il merkezi dışındaki ilçelerde bilişim teknolojisi sınıflarının işleyişini sağlayan bilgisayar formatör öğretmenler arasında koordinasyonu sağlarlar.
Yürütülmekte olan elektronik dönüşüm, elektronik devlet, elektronik öğrenme ve benzeri çalışmalar kapsamında Bakanlık tarafından geliştirilen program ve projelerin il bazında gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, sorumluluk sınırları çerçevesinde katkıda bulunurlar.
İl Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerin Görevleri:

İl merkezinde görev yapan eğitici bilgisayar formatör öğretmenler arasından seçilen il bilgisayar koordinatör öğretmenler il millî eğitim müdürlüğüne bağlı olarak görev yaparlar. Uygun şartları taşıyan eğitici bilgisayar formatör öğretmenler arasından seçilen bu öğretmenler, il millî eğitim müdürlükleri tarafından valilik onayı alınıp Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne sunulduktan sonra görevlerine başlatılırlar.
1.    Görev yaptıkları illerde bulunan diğer eğitici bilgisayar formatör öğretmenlerle birlikte bilişim teknolojisi sınıflarının ve bilgisayar laboratuvarlarının donanım, yazılım, bakım-onarım, vb. ihtiyaçlarını tespit ederek, ilgili birimlerin yetkilileriyle işbirliği içerisinde karşılanmasını sağlarlar.
2.    Bilişim teknolojisi sınıfları ve bilgisayar laboratuvarları bulunan okullarda görev yapan öğretmenlerin bilişim teknolojileri araçlarını yetkinlikle kullanabilmeleri ve öğrenci merkezli eğitime geçişi sağlamak üzere, bu araçları derslerine entegre etmeleri amacıyla ihtiyaç duyulan konularda hizmetiçi eğitim planlaması yaparak, bağlı bulunduğu il millî eğitim müdürlüğüne sunarlar. Gerektiğinde bu konularda öğretim görevlisi olarak görev yaparlar.
3.   İlçe bilgisayar koordinatör öğretmenlerden gelen raporları, ilde düzenlenen kendi raporlarına ekleyerek Haziran ayı sonuna kadar elektronik ortamda ve resmi yazı ile Eğitim Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne gönderirler.
4. Bakanlık tarafından sürdürülen elektronik dönüşüm, elektronik devlet, elektronik öğrenme ve benzeri çalışmaların görevli olduğu il ve bağlı ilçelerde yürütülmesini ve Bakanlık tarafından ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlayarak, il ve ilçeler bazında yürütülen bu uygulamalarda herhangi bir aksaklık meydana gelmemesi için gereken tedbirleri alırlar.

İlçe Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerin Görevleri:

İlçede görev yapan eğitici bilgisayar formatör öğretmenler arasından seçilen ilçe bilgisayar koordinatör öğretmenler ilçe milli eğitim müdürlüğüne bağlı olarak görev yaparlar.
1.    İlçesinde bulunan bilişim teknolojisi sınıflarının ve bilgisayar laboratuvarlarının donanım, yazılım, bakım-onarım, vb. ihtiyaçlarını belirlerler ve ilgili birim yetkilileri ile işbirliği yaparak karşılanmasını sağlarlar.
2.    Bilişim teknolojisi sınıfları ve bilgisayar laboratuvarları bulunan okullarda görev yapan öğretmenlerin bilişim teknolojileri araçlarını yetkinlikle kullanabilmeleri ve öğrenci merkezli eğitime geçişi sağlamak üzere, bu araçları derslerine entegre etmeleri amacıyla ihtiyaç duyulan konularda hizmetiçi eğitim planlaması yaparak, bağlı bulunduğu ilçe millî eğitim müdürlüğüne sunarlar. Gerektiğinde bu konularda öğretim görevlisi olarak görev yaparlar.
3.    Okul bilgisayar formatör öğretmenlerden gelen raporları ilde düzenlenen kendi raporlarına ekleyerek, elektronik ortamda ve resmi yazı ile il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmek üzere, ilçe milli eğitim müdürlüğüne sunarlar.
4. Bakanlık tarafından sürdürülen elektronik dönüşüm, elektronik devlet, elektronik öğrenme ve benzeri çalışmaların görevli olduğu ilçelerde yürütülmesini ve Bakanlık tarafından ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlayarak, ilçeler bazında yürütülen bu uygulamalarda herhangi bir aksaklık meydana gelmemesi için gereken tedbirleri alırlar.

Bu Mesaj 11-02-2007 03:15 PM değiştirilmiştir. Değiştiren... : kemal karaköse.

10-02-2007 10:59 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
dedemnasreddin
Tekrar Formatör olacak
***


Mesajlar: 7
Grup: Registered
Katılım: Feb 2007
Durum: Çevrimdışı


Mesaj: #3
RE: OKUL FORMATÖR ÖĞRETMENLERİNİN YAPMASI GEREKENLER

Formatör Öğretmen : Asıl alanlarının yanında belli bir konuda formasyon yeterlilik eğitimi görmüş, beceri kazanmış ve uygulamalarda bu becerilerini kullanan öğretmenlere denir.

BT Formatörü sadece eğitimci yönüyle değil, bilgi teknolojileri, iletişim teknolojiler vb. pek çok konuda bilgi donanımına sahip olması ve bu bilgileri sürekli güncel tutması gerekir. Bu gereklilikle, Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri Bilişim Teknolojileri Formatörü olarak değişen zamanlarda açtığı kurslarla pek çok öğretmeni eğitimden geçirmiştir.

BT Formatörü eğitimini alan öğretmenlerimiz 2006 yılı itibariyle Bakanlık onayıyla, BT sınıfları bulunan okullarda Okul Formatörü olarak görevlendirilmiştir. Bu sayede konularında eğitim görmüş Bilgisayar Öğretmenleri ve BT formatörlerinin beraber çalışmasına olanak sağlanmıştır.

Okul Formatörlerinin görev ve sorumlulukları 15 Mart 1993 Tarih Ve 2378 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanmıştır.
*******************************************
15 Mart 1993 - 2378 Sayılı Tebliğler Dergisi
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bilgisayar Lab. Kurulması ve İşletilmesi ile Bilgisayar ve Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerinin Görevleri Hakkındaki Yönerge

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde1 – Bu yönergenin amacı

Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarımıza bağlı okullarımızdaki bilgisayar laboratuvarlarının düzenli ve verimli bir şekilde işletilmesini,
Bilgisayar koordinatör öğretmenleri ile bilgisayar öğretmenlerinin yetiştirilmesi ve görevlerinin belirlenmesini,
Sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 – Bu yönerge,

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki bilgisayar laboratuvarlarının düzenlenmesi işletilmesi, temizliği, kullanımı, bakımı ve korunması,
Bilgisayar öğretmenin görevleri,
Bilgisayar koordinatör öğretmenlerinin seçimi, yetiştirilmesi ve görevleri
İle ilgili hususları kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu yönerge 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunların ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu yönergede geçen,
“Bakanlık” Milli Eğitim Bakanlığını
“Genel Müdürlük” Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
“Örgün Eğitim Kurumları” Okul öncesi Eğitim Kurumları ile İlk öğretim ve orta öğretim kurumlarını
“Yaygın Eğitim Kurumları” Örgün Egitim yanında veya dışında eğitim faliyetlerinin düzenlendiği eğitim kurumlarını
“Zümre Öğretmenler Kurulu” Aynı dersi veya aynı sınıfı okutan öğretmenlerden oluşan kurulu
“Sınıf Öğretmeni” Alanı sınıf öğretmenliği olan öğretmeni
“Bilgisayar Dersliği” Bilgisayar derslerinin uygulamaları ve diger  derslerin öğretiminde bilgisayarlardan yararlanmak için kullanılan birden fazla bilgisayarın buna bağlı diğer araç ve gereçlerin bulunduğu dersliği,
“Çalışma Odası” Bilgisayar Koordinatör Öğretmenleri ile bilgisayar öğretmenlerinin birlikte çalışacağı ders yazılımlarının ve diğer dokümanların bulunacağı bilgisayar dersliğine bir kapı ile bağlı veya en yakın odayı,
“Bilgisayar Laboratuvarı”Bilgisayar dersliği ile çalışma odasını,
“Bilgisayar Destekli Eğitim” (BDE) Mevcut derslerin öğretilmesi ve öğrenilmesinde bilgisayar kullanılmasını
“Bilgisayar Eğitimi” Bilgisayarların donanım özellikleri yazılımların kullanılması ve programlama dillerinin öğretilmesi ve öğrenilmesini
ifade eder.

İKİNCİ KISIM
Bilgisayar Laboratuvarının düzenlenmesi ve işletilmesi

Bilgisayar Dersliğinin Seçimi

Madde 5 – Bilgisayar dersliğinin yerinin seçiminde ve tanziminde aşağıdaki esaslara uyulur.

Bilgisayar Dersliğinin büyüklüğü bir öğrenciye ortalama en az 1,5 m² yer düşecek şekilde hesaplanır.
Bilgisayar dersliği okul binasının kuzey yönünde nem oranı en az olan odalardan seçilir. Zorunlu olarak okulların güney yönüne seçilen derslik için güneş şınlarının doğrudan doğruya bilgisayarların üzerine düşmemesini sağlayacak şekilde gerekli önlemler alınır.
Bir okulda birden fazla bilgisayar dersliği varsa bunlar Bilgisayar 1, Bilgisayar 2, olarak isimlendirilir.
Aydınlatma floresan lambalarla yapılır.
Bilgisayar Dersliğinin tabanı temizliği kolay toz ve gürültüyü önleyebilecek bir madde ile kaplanır.
Masa ve sandalyeler Bakanlıkça belirtilen standartlara uygun olur.
Metal, formika, plastik vb. malzemeden mamul beyaz renkli yazı tahtası ön duvara, öğrencilerin rahatça görebileceği şekilde yerleştirilir.
Bilgisayar Dersliği kullanma kılavuzu her öğrencinin görebileceği bir yere yerleştirilir.
Disket dolabı, öğrencilerin disketlerini ve diğer malzemelerini koyabilmeleri için dersliğin uygun bir yerine yerleştirilir.
Arıza Tablosu, dersliğin yerleşme planına göre düzenlenerek sınıfa uygun bir yere asılır.Bilgisayarda ortaya çıkacak her türlü arızalar küçük bir kağıda yazılarak bu tabloya iliştirilir. Arıza giderildikten sonra kağıt tablodan çıkarılır.
En az 100cm 150cm boyutlarında olan ilan tahtası öğrencinin giriş çıkışlarında kolaylıkla görebileceği bir yere asılır.Bu tahtada bilgisayar destekli eğitim ve bilgisayar eğitimi ile ilgili yazılar asılır.
Ayrı çalışma odası olmayan okullarda dersliğin uygun bir yerine ders programları ve diğer malzemelerin konulacağı dolaplar yerleştirilir.
Dersliğin uygun bir yerinde veya öğretmen masasında sözlük, işletim sistemi kullanma kılavuzları, program kullanma kılavuzları, kitaplar vb. malzemenin konulacağı bir dolap veya raf bulundurulur.


Bilgisayar Laboratuvarının Kullanılması

Madde 6 – Bilgisayar dersliğinin kullanılması, bilgisayar koordinatör öretmenin sorumluluğunda aşağıdaki şekilde yapılır;

Bu derslik bilgisayar derslerinin uygulamaları ve diğer derslerle ilgili bilgisayar destekli eğitim uygulamaları için kullanılır.Dersliğin kullanılmasında öncelik öğrencilerin ihtiyaçlarına göre belirlenir.
Bu derslikte ders dışı zamanlarda da öğrencilere derslerle ilgili çalışma imkanları sağlanacaktır.
Dersliğin verimli bir şekilde kullanılması amacıyla eğitim öğretim süresi dışında okul-çevre işbirliği kapsamı çerçevesinde gelen talepleri değerlendirerek bilgisayar eğitimi yapılacaktır.
Madde 7 – Bilgisayar dersliği sürekli eğitim-öğretime hazır bulundurulur.
Madde 8 – Öğrencileri bilgisayarla ilgili çalışmalara özendirmek ve ilgilerini arttırmak amacıyla resim, beste, proje ve program gibi alanlarda ilk okul, orta okul, lise, dengi okullar eğitici çalışmalar yönetmeliğine göre yarışmalar düzenlenir.
Madde 9 – Bilgisayarlar, yangın, hırsızlık, tahribat vb. tehlikelere karşı okul müdürlüğünce gerekli tedbirler alınır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Bilgisayar öğretmenleri ile Bilgisayar Koordinatör
Öğretmenlerinin Seçimi ve Görevleri
Madde 10 – Bilgisayar derslerini okutacak öğretmenler, öretmen olarak atanmalarına esas veya yardımcı branşları bilgisayar öğretmenliği olanlar arasından seçilir.Ancak, ihtiyacın karşılanmaması durumunda halen bakanlık kadrolarında çalışan yüksek öğrenimli sınıf öğretmenleri orta okullarda örtaöğretim kurumlarında matematik, fizik, kimya, fen, biyoloji branş öğretmenleri ile örgün ve yaygın mesleki öğretim kurumlarındaki meslek dersleri öğretmenlerinden isteyenler arasından görevlendirme yapılabilir.
Bu görevlendirmede;

Öğrenimleri sırasında bilgisayarla ilgili en az biri programlama dili olmak üzere üç ders almış olanlara
Bir programlama dili ile uygulama programları(kelime işlemci, veri tabanı, grafik, elektronik, tablo vb.) konusunda hizmet içi eğitim kursundan geçmiş olup bu kursu başarı ile tamamlamış olanlara
Resmi ve Özel Kurum ve Kuruluşlarca açılan en az bir programlama dili ve uygulama programları ile ilgili farklı kursları başarı ile bitirmiş olanlara
Öncelik verilir.

Bilgisayar Koordinatör (Formatör) Öğretmeninin Bakanlıkça Seçimi

Madde 11 – 10 uncu madde de tanımlanan öğretmenlerden

En az üç yıl bilgisayar dersini okutanlar,
Mesleki kıdemi en az üç yıl olanlar,
Orta derecede ingilizce bilenler
Arasından Bilgisayar Koordinatör Öğretmenliği için yapılacak sınavla hizmetiçi eğitimi kursuna alınır.

Bilgisayar Öğretmenin Görevlendirilmesi

Madde 12 – Öğretmenin bilgisayar koordinatör öğretmeni olarak görevlendirilebilmesi için

Bilgisayar koordinatör Öğretmenliği hizmet içi eğitimi kursuna giriş sınavını kazanmış ve buna müteakip konu ile ilgili kursu başarı ile tamamlamış olanlar ile,
Okul öncesi eğitim ve ilkokullarda bilgisayar dersleri olmaması nedeniyle bu okullarda çalışan öğretmenlerden özel bilgi beceri ve yeteneklerine göre Bilgisayar koordinatörlüğü hizmet içi eğitim kurslarıyla yetiştirilen öğretmenler,
Görevlendirilir.
Madde 13 – Öğretmenin, bilgisayar koordinatör öğretmenlik hizmet içi eğitim kursu sınavına katılabilmesi için

Görevli olduğu okulunda bilgisayar laboratuvarının bulunması,
Bakanlıkça bilgisayar laboratuvarının kurulmasının planlandığı okullarda çalışır olması
Gerekir.
Madde 14 – Bilgisayar öğretmeninin görevleri

Kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirlenen görevlerinin dışında bilgisayar koordinatör öğretmenleri ve zümre öğretmenleri ile uyum içerisinde çalışmak dersleri dersin amaçları doğrultusunda ve ders dağıtım programlarında belirlenen saatlerde bilgisayar dersliğinde işlemek,
Dersliğin bakım ve temizliğinden sorumlu olmak,
Derslikte çıkabilecek ve kendisinin çözemediği teknik problemleri bilgisayar koordinatör öğretmenine anında duyurmak,
Zümre öğretmenler toplantısında alınan kararlara göre kendisine düşen görevleri yapmaktır.
Madde 15 – Bilgisayar Koordinatör Öğretmeninin Görevleri:

Görevli olduğu okulda bilgisayar eğitiminin ve bilgisayar destekli eğitimin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
Bilgisayar labratuvarını mesai saatleri içinde açık tutmak, gerektiğinde mesai saatleri dışında da öğrenci ve öğretmenlerin kullanmalarını sağlamak,
Her ay en az bir defa veya gerekli durumlarda bilgisayar öğretmenleri ile toplantı yapmak,
Görevli olduğu okulda öğretmenlere bilgisayar destekli eğitim konusunda kurs veya seminer düzenlemek
Program müdür yardımcıları veya müdür başyardımcıları başkanlığında eğitim yazılımı bulunan derslerin öğretmenleri ile bir araya gelerek laboratuvar kullanım kılavuzu hazırlamak
Bilgisayar laboratuvarının devamlı kullanılabilmesi için öğretimi yapılacak ders yazılımlarının sabit diske (Harddisk) yüklenmelerini sağlamak
Bilgisayar laboratuvarının kullanılması sırasında ortaya çıkabilecek ve kendisinin çözüm getiremediği teknik sorunları okul müdürlüğü kanalı ile il milli eğitim müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak
Firmaların periyodik olarak yapması gereken bakım onarım işlerini takip etmek,
Her yarıyıl sonunda bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitim faaliyetleri ile ilgili her türlü problemi ve genel durumu hazır anket formları yoluyla rapor ederek genel müdürlüğe gönderilmesini sağlamak
      I)    Ders yazılımlarını ilgili dersin öğretmenleri ile inceleyerek yazılımların geliştirilmesi                         için önerilerde bulunmak

Bilgisayar dersi zümre öğretmenleri toplantısına başkanlık yapmak
Bilgisayar öğretmenleri ile koordineli çalışarak bilgisayarlar için sicil fişi tutmak ve bunların takibini yapmak
Laboratuvar kullanım kılavuzunu laboratuvarın uygun yerine asmak
Bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
Ders sırasında çıkabilecek kullanım problemlerini anında çözmek ve ilgili öğretmene yardımcı olmak
Yazılımlar ve uygulamalarla ilgili öğretmen isteklerini idareye bildirmek
Ders yazılımlarının ve kitapların B demirbaş defterine kayıt edilmesini sağlamak ve takip etmek,
Laboratuvarda bulunan yazıımlar ve kitaplar için B demirbaş  eşya yardımcı defterini tutmak,
İdari ve diğer amaçlı bilgisayarların kullanımına yardımcı olmaktır.
Madde 16 – Bilgisayar koordinatör öğretmeni okullarına bilgisayar laboratuvarın kurulması, teçhizatın alımı, kabulü vb. komisyonların tabii üyesidir.
Madde 17 – Bilgisayar dersliğindeki bilgisayarların her an çalışır, hizmete hazır durumda bulundurulması esastır.Bunun için:

Bilgisayarlara birer seri numarası verilir. Bir yıl boyunca öğrencinin aynı bilgisayarı kullanması sağlanır.
Bir  okulda birden çok bilgisayar dersliği varsa bir derslikte bulunan bilgisayarların aynı tipte olmasına özen gösterilir.
Bilgisayarların yıpranmasına ve arızalanmasına neden olan yanlış kullanımı önlemek doğru davranışlar kazandırmak hususuna titizlik gösterilir.
Bilgisayarların günlük bakım ve temizliğinde öğretmen ve öğrencilerin gerekli özeni göstermeleri sağlanır.
Bilgisayarların dönemlik bakımları öğretim başlamadan önce yaptırılır
Teknik problemi olan bilgisayarların durumu küçük bir kağıda yazılarak arıza tablosuna iliştirilir
Arızalı bilgisayarlar arıza kontrol fişine işlenerek çalışma odasına bırakılır
Bakım ve onarımı yapılmış bilgisayarların durumu sicil fişine eklenir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler, Yürütme, Yürürlük
BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 18 – Bu yönergede belirtilen hususların yerine getirilmesinde gereken tüm şartlar Okul Müdürlerince sağlanır.
Madde 19 – Bilgisayar koordinatör öğretenlerin yer değiştirme durumlarında bilgisayar laboratuvarı bulunan okullara atanmaları göz önünde bulundurulur
Madde 20 – Bilgisayar laboratuvarı bulunan okullara ilave müdür yardımcısı kadrosu verilir ve bilgisayar koordinatör öğretmeni müdür yardımcısı olarak görevlendirilir
Madde 21 – İl ve ilçe merkezlerinde bilgisayar veya elektrik – elektronik öğrenimi görmüş bakım-onarım personeli bulundurulur.
Madde 22 – Bu yönerge  yürürlüğe girmeden önce formatör öğretmenliği kursunu başarı ile tamamlamış olanların kazanılmış hakları saklıdır.
Madde 23 – Her öğretim yılında bilgisayar koordinatör öğretmenleri arasından bir öğretmen il ve ilçe bilgisayar genel koordinatörü olarak görevlendirilir. Bu genel koordinatör öğretmen, il ve ilçe milli eğitim müdürlerine karşı sorumlu olarak çalışır. İl  ve ilçe Bilgisayar Genel Koordinatörü aynı zamanda okulundaki görevlerini de aksatmadan yürütür.
Madde 24 – Bilgisayar koordinatör öğretmenleri ildeki bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitimi ile ilgili eğitim ihtiyacı çerçevesinde illerde hizmet içi eğitimi kurslarında görevlendirilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Yürütme ve Yürürlük

Madde 25 – Bu yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 26 – Bu yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.


Kavaktan öte yol var ayakkabılarını cebine koymayı unutmaaa Smile
12-02-2007 11:02 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
dedemnasreddin
Tekrar Formatör olacak
***


Mesajlar: 7
Grup: Registered
Katılım: Feb 2007
Durum: Çevrimdışı


Mesaj: #4
RE: OKUL FORMATÖR ÖĞRETMENLERİNİN YAPMASI GEREKENLER

7.06.2001 tarih ve 5985 Sayılı Genelge
Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

SAYI : B.08.0.ETG.021.04.00.000.2/ 5985                                                                                                      Tarih : 27.06.2001
KONU: Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı.

GENELGE
2001/53

Son yıllarda bilim ve teknolojide meydana gelen hızlı değişim ve gelişmeler iletişim ve bilgi teknolojilerini de önemli ölçüde etkilemekte, hızla yayılmakta olan yenilikler yaşamın tüm boyutlarında hissedilmektedir. Bu değişim ve gelişme bilginin üretilmesini, yayılmasını, paylaşılmasını ve kullanılmasını hızlandırmış, bilgi, eğitimde olduğu kadar, toplum yaşamında, kamu hizmetlerinde ve ekonomide de en temel unsur haline gelmiştir. Bugün, bilginin sadece elde edilmesinin pek anlamlı olduğunu söylemek olası değildir. Bilgi üretimine katkı sağlamak, değişim ve gelişmeleri en kısa sürede elde etmek ve bunu kullanmak çağdaş toplumların en büyük hedefidir.
Önümüzdeki dönemlerde; bilgi kaynaklarına sahip olan, bilgiyi üreten, bilgiyi yöneten ve bilgiden yararlanan toplumların daha mutlu ve daha güçlü olacakları, bunu yapamayanların ise tarihin karanlıklarında kaybolacaktan hiçbir zaman unutulmamalıdır.
Büyük Atatürk’ün de işaret ettiği “Çağdaş Uygarlık Düzeyine Erişmek” hedefi doğrultusunda, gerek kalkınma planlarımızda gerekse hükümet programları ve icra planlarımızda gelişmelerin yakından izlenmesi ve ülkemize taşınması için önlemler alınması açık bir biçimde yer almaktadır. Bu nedenle, değişim ve gelişmeleri bir fırsat olarak değerlendirerek ülkemizi çağdaş bilgi toplumları arasına katmak hatta bunların önüne geçme kararlılığı ile bir çok çalışma başlatılmış, projeler uygulamaya konulmuştur.
Bilgisayar Destekli Eğitim Projesi, Endüstriyel Okullar Projesi, Yaygın Mesleki Eğitim Projesi, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi. Çağı Yakalama 2001 projesi gibi iç ve dış kaynaklı projelerimiz ile çeşitli hibe projeleri büyük ölçüde eğitim ve bilgi teknolojileri odaklı olmuştur.
Bu çerçevede; tüm bu projelere ilaveten ve hepsinden daha büyük ölçekli ve kapsamlı olmak üzere Temel Eğitim Programı 1998 yılında uygulamaya konulmuş olup çalışmalar halen sürdürülmektedir.
Temel Eğitim Programı, Türkiye’de zorunlu eğitimin yalnızca 5 yıldan 8 yıla çıkarılması değil, aynı zamanda eğitimin kalitesinin de yükseltilmesi gibi birçok temel esasların hedeflendiği bir programdır. Programın belirlenen temel hedef ve esaslarının en önemlileri arasında “Sekiz yıllık kesintisiz İlköğretimde okullaşma oranını % 100’e çıkarmak.”, “Öğretmen ve öğrencilerin bilgisayar okur-yazarı olmasını sağlamak, 200.000 eğitim personelini bilgisayar okur-yazarlığı ve bilgisayar destekli eğitim konularında eğitmek.” ve “Okulu çevrenin Kültür ve Eğitim Merkezi haline getirmek.” yer almaktadır.
Temel Eğitim Programı birinci fazı kapsamında 2.802 ilköğretim okuluna bilgisayar, yazıcı, televizyon, tepegöz ve bilgisayar yazılımlarının yer aldığı, internet erişimi bulunan Bilgi Teknolojisi (BT) Sınıfları oluşturulmuş ve bu sınıflara video, videokasetleri ve tepegöz saydamı sağlamak üzere, satın alma işlemleri tamamlanmıştır. Programın daha sonraki aşamalarında ilköğretim okullarının tamamına çağdaş eğitim ve bilgi teknolojilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
Ancak, büyük güçlüklerle satın alınan ve kullanıma sunulan bu araçların. teknolojinin değişen hızı dikkate alındığında kullanım ömürlerinin ne denli kısa ve maliyetinin ne ölçüde yüksek olduğu görülecektir. Bunların ekonomik hale getirilmesinin tek yolu ise en yoğun biçimde kullanılmalarının sağlanmasıdır. Bu nedenle, okullarımızda bulunan bu tur araçların etkin ve verimli kullanılmaları ayrıca, bu araçlardan daha geniş halk kitlelerinin yararlandırılması, hem öğrenci ve okul başarısına katkıları hem de fayda-maliyet dengesinin tesisi bakımından son derece önem arz etmektedir.
Bu gerçeklerden hareketle, her tür ve derecedeki okul ve kurumlarımızda bulunan bilgi teknolojisi araçlarının en etkin ve yoğun kullanılmasında başta Bakanlığımızın merkez teşkilatı yöneticileri olmak üzere; il, ilçe, kurum ve okul yöneticileri ile öğretmenlerimize önemli görevler düşmektedir.
Bu nedenle;
1. İlgili Genel Müdürler ile İl Milli Eğitim Müdürleri, okul ve kurumlardaki Bilgi Teknolojisi Sınıflan ile eğitim teknolojisi araçlarının amaçlarına uygun ve çevre halkına açık olarak kullanılıp kullanılmadıklarını izleyerek denetleyecek ve bu araçların yoğun ve etkin kullanılması için her türlü tedbiri alacaklardır.
2. Bilgi Teknolojisi Sınıf, bulunan her okulda en az bir formatör öğretmenin bulunması esastır. Bilgisayar formatör öğretmenleri değişimin öncüleridir. Sürekli ve dinamik bir eğitim anlayışı ile teknolojideki gelişmeleri izleyen, bu gelişmeleri okullarındaki öğretmen ve Öğrencilere yansıtan bilgisayar formatör öğretmenleri; Bilgi Teknolojisi Sınıflarının koordinasyonunda, hizmette tutulmasında ve kullanılmasında eğitim öğretim saatleri dışında bu sınıfların serbest kullanıma açılması için gerekli planlamanın yapılmasında, okullarındaki yönetici ve öğretmenlerin eğitilmesinde, okul yönetimi ile birlikte çalışarak rehberlik görevi yapacaklardır.  Bu Öğretmenlerin görev, yetki ve sorumluluk alanları bilgisayar öğretmenlerinin görev, yetki ve sorumluluk alanlarıyla karıştırılmamalı bilgisayar öğretmenlerine verilmesi gereken görevler bu öğretmenlere verilmemelidir.
3. Bilindiği üzere; formatör öğretmenler arasından seçilen eğitici formatör öğretmenler, okul formatör öğretmenleri ile paylaşmaları amacıyla, bilgi ve eğitim teknolojileri konusunda Bakanlığımız tarafından düzenli bir biçimde ve her fırsatta eğitime alınmaktadırlar. Eğitici formatör öğretmenlerden; il bazında formatörlük kursları düzenlenmesi, Bilgi Teknolojisi Sınıflarının izlenmesine yönelik planların hazırlanması ve bunlara ilişkin değerlendirme raporlarının düzenlenerek ilgili birimlere duyurulması eğitim yazılımlarının kullanımlarının sağlanması gibi konularda bir rehber olarak yararlanılacaktır.
4. Çeşitli nedenlerle. formatör öğretmeni bulunmayan okullardaki boşluğun giderilmesi için mahalli hizmetiçi eğitim kapsamında bilgisayar formatör öğretmenlik kursları düzenlenerek yetenekli, nitelikli ve istekli öğretmenlerin formatörlük eğitimi almaları sağlanacaktır.
5. Bünyesinde Bilgi Teknolojisi Sınıfları bulunan okul müdürlükleri, bu sınıflar ile eğitim teknolojisi araçlarının amacına uygun, etkin, verimli, yaygın ve yoğun bir şekilde kullanılabilmesini; bilgi teknolojisi araçlarının sürekli işletimde kalmasını ve konuyla ilgili öğretmen eğitimlerinin okul bazında planlanmasını sağlamak üzere gerekli her türlü tedbiri alacaklardır.
6. Bakanlık ve ilköğretim müfettişleri, Bilgi Teknolojisi Sınıfları ile eğitim teknolojisi araçlarının amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadıklarını izleyip denetleyecekler, gözlemlenen aksaklıkları rapor ederek, ilgili birimleri bilgilendireceklerdir.
7. Temel Eğitim Programı kapsamında bulunan okullardaki yönetim amaçlı bilgisayarlardan, okulun yönetim işlerinin yürütülmesinde; öğretmen bilgisayarlarından, öğretmenlerin ders hazırlıklarında, internet erişimlerinde ve öğrenci işlerinde; öğrenci bilgisayarlarından ise eğitim öğretim amaçlı yararlanılacaktır. Söz konusu bilgisayarların amaçları dışında kullanılması önlenecek, bu araçların ilgililer tarafından kullanılmaları özendirilecektir.
8. Temel Eğitim Programı kapsamındaki okullarda bulunan donanımların satın alındığı firmalarla üç yıl süreli garanti anlaşmaları yapılmıştır. Garanti sözleşmeleri gereğince sistemlerin kurularak işletime alınması ve meydana gelebilecek olası arızalarla (Bariz kullanıcı hataları dışında) ilgili firmalar tarafından yerine getirilecek bakım, onarım, ulaşım ve parça değişim gibi hizmetler karşılığında bu firmalara herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Bu konuyla ilgili Bakanlığımız ve firmalar arasında imzalanan sözleşmeler dikkatle incelenerek karşılıklı görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi izlenecektir. Cihazların arızalanması durumunda, öncelikle ücretsiz telefon hatları aracılığıyla ilgili servis merkezleri ile bağlantı kurularak, bu cihazların bir an önce hizmete alınması sağlanacaktır. Bu yolla sonuç elde edilememesi durumunda, ilgili firma bölge ofisi bilgilendirilecek, buna rağmen gerekli hizmet alınamaz ise, Bakanlığımıza yazılı bilgi verilecektir. Yetkili olmayan kişilerin, garanti süresi dolmayan cihazlara müdahale etmesine izin verilmeyecektir.
9. Eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, değişik zamanlarda okullarımıza eğitim öğretim materyalleri gönderilmektedir. Söz konusu materyallerden çevrede bulunan diğer okulların da yararlandırılması sağlanacak ve öğretmenlerin dersleri ile ilgili eğitim materyali (Eğitim yazılımı, tepegöz saydamı, sunu, vb.) üretmesi özendirilecektir.
10. Telif Hakları Yasası gereğince, okullarda işletimde bulunan bilgisayarlar üzerinde kullanılan her türlü yazılımın, lisans hakkı satın alınmış orijinal yazılımlar olması gerekliliği vardır. Okullarda, lisans hakkı olmayan her türlü korsan ve kopya yazılımın kullandırılmasından okulların yönetimleri sorumludur. Temel Eğitim Programı kapsamında firmalar tarafından okullara teslim edilen yazılımların teslim alınması aşamasınca, yazılımlara ait lisans belgeleri istenerek saklanacak, bunlara ilişkin CD’lerin ve kullanıcı kitapçıklarının orijinal olmasına dikkat edilecektir.
11. Temel Eğitim Programı kapsamında alınan bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarının yanı sıra tepegöz, televizyon, video gösterici araçları ve Internet bağlantılarının da eğitim ortamlarının zenginleştirilmesi için etkin bir biçimde kullanılması sağlanacaktır. Bakanlığımızca yapılan sözleşmeler gereğince bir yıl olan Internet bağlantı sürelerinin sona ermesi durumunda internet erişiminin okul ve çevre imkânları ile sürdürülmesine çalışılacaktır.
12. Bakanlığımız merkez teşkilatı ile İl Milli Eğitim Müdürlükleri arasındaki iletişimi hızlandırmak amacıyla oluşturulan İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi (İLSİS) hizmete alınmıştır. Her türlü yazışma ve iletişimde ILSIS ‘ten yararlanılmasına çalışılacaktır. Elektronik posta kullanma alışkanlıklarının öğretmen ve öğrencilere kazandırılması, okul web sitelerinin kurulması ve geliştirilmesi özendirilerek desteklenecektir.
13. Yukarıda belirtilen ve Temel Eğitim Programı hedefleri arasında yer alan “Okulun çevrenin Kültür ve Eğitim Merkezi haline getirilmesi” hedefinde de işaret edildiği üzere; Bilgi Teknolojisi Sınıfları ve burada bulunan araçlardan çevre okullarda öğrenim gören örgün, yaygın ve açık öğretim öğrencileri ile her kesimden vatandaşın yararlandırılması için il, ilçe, okul ve kurum yöneticileri her türlü önlemi alacaklardır.
Bilgilerinizi ve belirtilen konularla ilgili olası eksikliklerin yaz ayları içinde telafi edilerek yeni eğitim öğretim yılına noksansız olarak girilmesi ve söz konusu uygulamanın kararlılıkla sürdürülmesi için gereğini önemle rica.................diye devam eder bu genelge ile tanımlamalar netleştirildiSmile


Kavaktan öte yol var ayakkabılarını cebine koymayı unutmaaa Smile
12-02-2007 11:07 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
dedemnasreddin
Tekrar Formatör olacak
***


Mesajlar: 7
Grup: Registered
Katılım: Feb 2007
Durum: Çevrimdışı


Mesaj: #5
RE: OKUL FORMATÖR ÖĞRETMENLERİNİN YAPMASI GEREKENLER

7.06.2001 tarih ve 5985 Sayılı Genelge
Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı

0.10.2002 tarih ve 1066 Sayılı Yazı
Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
İlköğretim Genel Müdürlüğü

SAYI  : B.08.0.İGM.0.08.03.03/ 1066                                                                                                   Tarih : 30.01.2002
KONU: Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı.

GENELGE
2002/13

İLGİ : M.E.B.Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 27/06/2001 tarih ve B.08.0.ETG.021.04.00.000.2/5985  Genelge No:2001/53 sayılı yazısı.

Ekonomik ve toplumsal açıdan dünyada kilit bir nitelik kazanan bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında ülkemizde de hızlı bir gelişme saptanması amaçlanmaktadır. Bilgi çağını yakalamak, bilgi ve teknoloji toplumu olmak için evrensel düşünen ve ulusal davranan insanı yetiştirmek, insanımızın ve toplumumuzun rekabet gücünü sürekli artırmak için eğitim sisteminin her kademesini teknolojiyle desteklemek amacıyla 2802 ilköğretim okulunda 3188 bilgi teknolojisi sınıfı açılmıştır.
Bilgiye ulaşmak, teknolojiyle gelişmeleri yakından izlemek, araştırma ve inceleme yapmak için büyük masraflarla yaptırılarak hizmete giren bilgi teknolojisi sınıflan için 2058 formatör öğretmen ile 221.000 öğretmene bilgisayar okur yazarlığı eğitimi verilmiştir.
Ancak; bilgi teknolojisi sınıflarının arzu edilen düzeyde öğrencilerin kullanımına sunulmadığı duyumları alınmıştır.
Valiliğinizce, bu sınıfların daha işlevsel hale getirilerek öğrencilerin tam kullanımına sunulması için aşağıda sayılan önlemlerin alınmasına gereksinim duyulmuştur:
1. İlköğretim müfettişleri, aylık çalışma programlarında bilgi teknolojisi sınıflarının rehberlik çalışmasına yer vereceklerdir.
2. Bilgi teknolojisi sınıflarının kuruluş amaçları doğrultusunda hizmet verebilmesi için, ildeki bilgisayar formatör öğretmenleri ile gereksinim duyulması halinde diğer okullarda
görevli bilgisayar öğretmenlerinin görevlendirilerek bir plan dahilinde her ay bir gün olmak üzere bu sınıflara gidilerek eğitim yaptırılması sağlanacaktır.
3. Teftiş grubu, çeşitli nedenlerden dolayı faal olmayan bilgi teknolojisi sınıflarının faal duruma getirilmesi için milli eğitim müdürlüğüne her okul için ayrı ayrı rapor vereceklerdir.
4. Bilgi teknolojisi sınıfı bulunan okulda görev yapan personelin rehberlik ve denetimlerinde daha verimli olabilmeleri amacıyla bilgisayar eğitimi almayan ilköğretim müfettişleri Microsoft Word. Microsoft Excel ve Outlook Express programları konularında hizmetiçi eğitim kursuna alınacaklardır.
5. Bilgi teknolojisi sınıfı bulunan okulda görev yapan ve bilgisayar kullanımı konusunda daha önce eğitim almayan öğretmenler Microsoft Word, Microsoft Excel ve Outlook Express programları konularında hizmetiçi eğitim kursuna alınacaklardır.
6. İl ve ilçe milli eğitim müdürleri aylık çalışma programlarında, bilgi teknolojisi sınıflarını ziyaret etkinliğine yer vereceklerdir.
7. Bilgisayar sınıfları teneffüslerde de açık bulundurularak öğrencilerin kullanımına sunulacaktır.
8. Her öğrencinin bilgisayar etkinliklerini içeren dosyalar ayrı ayrı tutulacak ve bu çalışmalar müfettişlerce izlenecektir.
9. İl içi intranet çalışması bulunan illerde; öğrencilerin etkinliklerini içeren dosyalar ilgili öğretmenlerce tutulacaktır.
10. Öğrenciler bilgisayar arkadaşlığı konusunda teşvik edilecektir.
11. Bilgisayarların bir eğitim aracı olduğu konusu müfettişlerce belirtilecek, bilgisayarların kullanılması sürekli teşvik edilecektir.
12. Bilgisayar kullanımında başarılı olan öğrenciler okul idarecileri ve öğretmenler tarafından ödüllendirilecektir.
13. İl merkezindeki bilgi teknolojisi sınıflan ile, ilçe merkezlerindeki bilgi teknolojisi sınıfları arasında bir takvim dahilinde bilgisayar kullanmayı teşvik edecek şekilde bilgisayar bilgisini kapsayan bilgi yarışması yapılacaktır.
14. Yukarıda belirtilen hususlar yerine getirilirken Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün İLGİ genelgesi de göz önünde bulundurulacaktır.
Okullarda yapılan bu çalışmalarla ilgili olarak grup müfettişlerince yarıyıl ve ders kesim dönemlerinde yapılacak incelemelere ilişkin olarak düzenlenecek raporda belirtilen problemlerden valiliğinizce çözümlenebilecek olanlar çözümlenecek, çözümlenemeyenler ise, yarıyıl ve ders kesim dönemleri sonunda bir rapor halinde Bakanlığımız ilköğretim Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ........................


Kavaktan öte yol var ayakkabılarını cebine koymayı unutmaaa Smile
12-02-2007 11:11 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
dedemnasreddin
Tekrar Formatör olacak
***


Mesajlar: 7
Grup: Registered
Katılım: Feb 2007
Durum: Çevrimdışı


Mesaj: #6
RE: OKUL FORMATÖR ÖĞRETMENLERİNİN YAPMASI GEREKENLER

Kasım 2003 - 2554
Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Araçları Ve Ortamlarının
Eğitim Etkinliklerinde Kullanımı Yönergesi

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI: B.08.0.ETG.0.21.08.01.300/11837                                                                           29/10/2003

KONU: Yönerge Taslağı

BAKANLIK MAKAMINA

İLGİ: a) Bakanlık Makamının 08/08/2000 gün ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
B.08.0.ETG.0.21.02.01.312/6654 sayılı yazısı.
b) Bakanlık Makamının Temmuz 2001-2526 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan 27/06/2001
gün ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü B.08.0.ETG.0.21.04.00.00.0002/5985
sayılı genelgesi.Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgisayar ortamlı eğitimi, eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırarak teknolojik gelişmelerden öğrencilerimizi yararlandırmak amacıyla okullarımızın bilgisayarla donatılması çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ancak; büyük güçlüklerle satın alınan ve kullanıma sunulan bu araçların, teknolojinin değişim hızı dikkate alındığında kullanım ömürlerinin kısa ve maliyetinin çok yüksek olduğu görülmektedir. Bunların ekonomik hale getirilmesinin tek yolu ise en yoğun biçimde kullanımlarının sağlanmasıdır. Bu nedenle, okullarımızda bulunan bu tür araçların etkin ve verimli kullanımları ayrıca, bu araçlardan daha geniş halk kitlelerinin yararlandırılması, hem öğrenci ve okul başarısına katkıları hem de fayda-maliyet dengesinin tesisi bakımından son derece önemlidir.

Bu nedenle; Okullarımızda ve kurumlarımızda bulunan bilgisayar sınıflarından mesai saatleri dışında vatandaşlarımızın da okul ve kurum yönetimini yasal yönden sıkıntıya koymadan yararlanması, okulun internet, elektrik, su, telefon ücretlerini takviye etmek ve Bilgi Teknolojisi araçlarının yenilenme ve bakım-onarım giderlerini karşılamak için ilgili birimlerin görüşleri doğrultusunda Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve ilişikte sunulan “Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçları ve Ortamlarının Eğitim Etkinliklerinde Kullanımı Yönergesi”nin uygulamaya konulması ve onay ile yönergenin Tebliğler Dergisinde yayınlanmak üzere yazımızın Yayımlar Dairesi Başkanlığına havalelerini olurlarınıza arz ederim.

Doç.Dr.Nizami AKTÜRK
Genel Müdür

EKLER:
Ek: 1- Yönerge Taslağı (1 adet 6 sayfa)

Uygun Görüş Arz Ederim
...../10/2003

Prof.Dr.Necat BİRİNCİ
Müsteşar

O L U R
..../10/2003

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
Millî Eğitim BakanıMİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI VE ORTAMLARININ EĞİTİM ETKİNLİKLERİNDE KULLANIMI YÖNERGESİ

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, ilköğretim ve orta öğretim okullarında bulunan bilgi teknolojisi sınıfları ve buna bağlı iletişim araçlarından; bu kurumlara devam eden öğrencilerle birlikte, bu teknolojinin bulunmadığı diğer kurumlardaki çalışan personel, öğrenciler ve çevre halkının yararlanması ile ilgili iş ve işlemleri düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge bilgi ve iletişim teknolojisi araçları bulunan, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarındaki bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarının kullanımı ve bilgisayar eğitim etkinliklerini kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 4359 sayılı Kanunla değişik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Okul: İlköğretim ve orta öğretim okullarını,
c) Etkinlik: Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçları ve Bilgisayar Eğitim Faaliyetlerini,
d) Öğretici: Bilgi Teknolojisi Sınıflarında görev alan öğretmenler, usta öğreticiler ve bilgisayar formatörlerini,
e) Müdür: Bilgi teknolojisi sınıfı bulunan ilköğretim ve orta öğretim okul müdürünü,
f) Bilgi Teknolojisi Sınıfı ve İletişim Araçları: Kurumlarda Bakanlıkça veya yerel olanaklarla kurulan bilgi teknolojisi sınıflarını ve interneti,
g) Öğrenci: Örgün eğitime devam eden öğrencileri,
h) Derslik: Bilgi teknolojisi dersliğini,
ı) Etkinlik Merkezi: Bünyesinde etkinlik açılan okulları,
i) Komisyon: Katılım bedeli tespit komisyonunu
ifade eder.

İKİNCİ KISIM
Dersliği Hizmete Açma
Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçlarını Kullandırma Yetkisi

Madde 5- Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçları, fizikî kapasitesi uygun olan okullarda, okul müdürünün teklifi ve İl-İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün onayı ile kullanıma açılır.

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçlarından Yararlanacaklar
Madde 6- Bu Yönerge hükümlerine göre bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarından;
a. Öğrenciler,
b. Öğretmenler,
c. Çevrede bulunan Bakanlık kurum personeli,
d. Vatandaşlar
yararlandırılır.
Süre ve Dönemleri
Madde 7- Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile grupça yapılacak çalışmalar, etkinlik istekleri doğrultusunda öğreticilerce düzenlenen ve müdür tarafından onaylanan program süresince sürdürülür.
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarının ve okulların uygunluk durumuna göre öğrenciler ve diğer istekliler bireysel olarak istedikleri süre kadar internet hizmetlerinden yararlandırılır.
Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçları Kullanım Gün ve Saatleri
Madde 8- Bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarının kullanımı ile ilgili etkinliklerin başlama-bitiş saatleri; öğrencilerin normal ders saatleri dışında, hafta sonu tatilleri, yarıyıl ve yaz tatilinde okul müdürlüğünce belirlenir. Program vatandaşların da görebileceği uygun bir yerde ilân edilerek ilgililere duyurulur.

Öğrenci Sayısı ve Seviye Grupları
Madde 9- Bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarından sınıflardaki bilgisayar sayısı kadar kişi yararlandırılması esastır. Grupça verilecek eğitimlerde, bir bilgisayardan iki kişi yararlandırılabilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Dersliklerde  Öğretim ve Yönetim

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçlarının Bulunduğu Sınıflarda Yapılacak Etkinlikler
Madde 10- Gelen istek üzerine etkinlikler, internetten yararlanma, ödev hazırlama eğitsel amaçlı diğer faaliyetler (oyunlar) yapılır. Öğretmen ve öğrencileri İnternet’te buluşturarak, ortak öğrenme metodları geliştirilir; iş birliğine dayalı, proje tabanlı, öğrenci merkezli öğrenme faaliyetleri gerçekleştirilir ve öğrencilere inceleme, araştırma ve düşünce ufkunu genişletmede imkânlar sunulur.  Öğrenme-öğretme iş birliği, bilgi alışverişi ve kültür paylaşımı gerçekleştirilir. Öğreticiler tarafından okul müdürlüğüne verilmek üzere faaliyetlere yönelik istatistikî bilgiler tutulur.
Etkinlik programlarının hazırlanmasında; bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim-öğretim sistemine uygun hâle getirilmesine, eğitimde kalitenin yükseltilmesine, okulun çevre ile bütünleştirilmesine, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının en geniş kitlelere yaygınlaştırılmasına önem verilir.

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçlarından Faydalanmak Üzere Yapılacak Etkinliklerde Görevlendirilecek Personel
Madde 11- Etkinliklerde öğretici olarak görev almak isteyen öğretmenler, usta öğreticiler ve bilgisayar formatörleri, öğretim yılı veya dönem başlarında okul müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Uygun görülenler okul müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilirler.
Görevlendirilen öğreticiler, kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilirler. Ancak görevlendirme onayları iptal edilmeden etkinliklerdeki görevlerini fiilen bırakamazlar. Görevlendirmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu hâlde görev verilemeyen diğer öğretmenler, usta öğreticiler ve bilgisayar formatörleri arasından görevlendirme yapılır.
Yukarıda belirtilen koşullara uygun başvuru yapılmadığı takdirde, başvuruda bulunan diğer kişilerden yukarıdaki fıkrada belirtildiği şekilde görevlendirme yapılır.
Dersliklerdeki etkinliklerde görevlendirilen öğretmenlerin ders saati sayılarının tespiti, bunların asıl görevlerini aksatmayacak şekilde yönetici tarafından belirlenir.

Yararlanılacak Kaynaklar ve Materyaller
Madde 12- Etkinliklerde yararlanılacak temel kaynaklar ders kitaplarıdır. Ayrıca Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan veya tavsiye edilen yayınlar, yazılımlar ile ilgili resmî kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan yayınlardan yararlanılır.

Etkinliklere Katılanlarla İlgili İşlemler
Madde 13- Etkinliklere katılanların devamları süresince, etkinlik disiplini ve işleyişi bozucu davranışları görülenler hakkında öğrencilerin devam ettikleri okulların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır. Gerektiğinde yönetici tarafından etkinliklere katılmaları önlenir ve ilişkileri kesilir.
Etkinliklerde ülke bütünlüğü, millî değerler, Atatürk İlke ve İnkilâpları ile genel ahlâk kurallarına aykırı çalışmalar yapılamaz.
Vatandaşlardan etkinliklere katılanların disiplinsizlikleri durumunda, okul müdürü ile öğreticinin birlikte alacakları karara göre, etkinliklere katılmaları önlenir.
Etkinliklere kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her etkinlik döneminde okutulması gereken toplam ders saati sayısının özürsüz olarak üçte birine devam etmeyenler, öğreticinin teklifi ve okul müdürünün kararıyla etkinlikten çıkarılır.
Devamsızlık veya disiplinsizlik nedeni ile etkinliklerden çıkarılanların ödedikleri ücretleri geri verilmez.
Etkinliklere katılanların demirbaşlara ve kuruma verdikleri zararlar kendilerine ödettirilir.

Etkinliklerin Yönetimi
Madde 14- Etkinlikler, Yönergeye uygun olarak okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı tarafından yönetilir.

Yöneticinin Görevleri
Madde 15- Okul müdürü aynı zamanda etkinliklerin yöneticisidir. Bu sıfatla okulunda açılan etkinliklerden personelin, öğrencilerin ve vatandaşların en iyi şekilde yararlanabilmeleri için bütün imkânları hazırlar.
Yöneticinin Başlıca Görevleri Şunlardır
a) Etkinliklerde görev alan öğretmen ve diğer personel ile bireysel ya da grup çalışmasına katılanlara ilişkin disiplin veya diğer işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
b) Etkinliklerde düzen ve disiplinin sağlanması bakımından gerekli önlemleri almak.
c) Etkinlik plân ve programlarını inceleyip millî eğitim müdürlüğünün onayına sunmak ve uygulanmasını sağlamak.
d) Düzenlenecek etkinlikler sonucu elde edilecek gelirlerden okul müdürü, öğretmen ve diğer personel ödenecek ücretin tahakkukunu, çalışanların sigorta ve vergilendirme ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
e) Etkinliklere katılan vatandaşlara ve kurumların personeline “Etkinlik Katılım Belgesi” düzenlemek ve vermek “Etkinlik Katılım Belgesi”ni öğretici ile beraber imzalamak.
f) Bu Yönerge hükümlerine göre kendisi tarafından yürütülmesi gereken diğer görevleri yürütmek.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Malî Hükümler

Etkinliklere Katılmak için Katılım Bedelinin Tespit ve Tahsil Edilmesi
Madde 16- Ders saatleri dışında etkinliklere katılmak ücretlidir. Etkinliklere katılanlardan saat başına alınacak katılım bedeli, çevredeki benzer etkinliklerde alınan katılım bedeli miktarını aşmamak üzere “Katılım Bedeli Tespit Komisyonu” tarafından belirlenir.
Okullarda, bilgi ve iletişim araçlarından yararlanma karşılığı alınacak katılım bedeli tespit edilirken; yararlanma süresi, çevrenin ekonomik durumu ve okulun sağladığı imkânlar göz önünde bulundurulur.

Katılım bedeli tespit komisyonu; verilen hizmetin özelliğine göre bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarından yararlanacak olanlardan, alınacak ücretin taban ve tavan miktarlarını eğitim dönemleri itibarıyla ayrı ayrı belirler. Komisyonun kararı, millî eğitim müdürlüğünün onayından sonra yürürlüğe girer. Komisyon tarafından tespit edilen ücret okul yönetimince ilgililere duyurulur.
Katılım bedeli tespit komisyonu, il veya ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında (veya millî eğitim müdürünün görevlendireceği millî eğitim müdür yardımcısı ya da bir şube müdürü başkanlığında); sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürü, bilgi ve iletişim teknolojisi araçları bulunan iki okul müdürü ve bu etkinliklere öğretici olarak katılan öğretmenler arasından seçilecek bir temsilciden oluşur. Katılım bedeli tespit komisyonu, yılda iki defa toplanır. Komisyon  birinci toplantısını ders yılının başlama tarihinden iki hafta önce, ikinci toplantısını ise yarıyıl tatilinde yapar. Komisyon çalışmalarında kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu iki oy sayılır.
İlköğretim ve orta öğretim kurumlarına devam eden öğrencilerden ders saatleri dışında katılacakları etkinlikler internet kullanımında alınacak ücretlerde, Millî Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kursları Yönergesinin 18 inci maddesi gereği uygulanacak indirim oranları katılım bedeli tespit komisyonu kararında belirtilir.
Etkinliklere katılmak isteyenlerden; okul müdürlüğünce bir kamu bankasına açılacak hesaba etkinlik katılım bedelini yatıranlar, makbuz getirerek kaydını yaptırır. Bireysel kullanım katılım bedelleri; kullanım süresi sonunda makbuz karşılığı alınarak bir sonraki iş gününde banka hesabına yatırılır.

Etkinliklerden Ücretsiz veya İndirimli Yararlanma
Madde 17- Maddî imkânlarının yeterli olmadığı belirlenen öğrenciler, etkinliklerden katılım bedeli ödemeksizin yararlandırılırlar. Etkinliklerden bedelsiz olarak yararlandırılacak öğrenci sayısı, etkinliklere katılacak öğrenci sayısının %10 dan fazla olamaz.
Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında görevli personel ile görevde iken şehit veya emekli olan personel çocuklarından, katılım bedeli ödemeksizin yararlanma hakları saklı olmak üzere kurs katılım bedelinin % 50 si alınır.
İlköğretim ve orta öğretim kurumlarına devam eden öğrencilerden ders saatleri dışında katılacakları etkinlikler ile internet kullanımında alınacak katılım bedelleri indirimli olarak alınır. İndirim miktarı, katılım bedeli tespit komisyonu kararında belirlenen oranlarda uygulanır.

Giderler
Madde 18- Etkinlik giderleri, etkinlik gelirlerinden karşılanır. Bu giderler, personel giderleri, kurs fonu, bakım, onarım, yenileme ve destek hizmetleri (elektrik, ısıtma, telefon, internet vb.) giderlerinden oluşur.
Personel giderleri dışındaki harcamalar, okulda kurum yönetmeliği gereği oluşturulan satın alma komisyonu kararları doğrultusunda bu Yönerge’de belirlenen esaslara göre yapılır. Tüm harcamalar belgeye bağlanır. Harcamalarla ilgili bütün belge ve makbuzlar, kurum müdürlüğünce denetime hazır hâlde bulundurulur.

Personel Giderleri
Madde 19- Personel giderleri, yöneticilere, öğreticilere ve destek hizmetlerini yürüten personele ödenen ücretlerden oluşan giderlerdir.
Etkinlik gelirlerinden; % 5 destek hizmetlerini yürüten personele, % 7 müdür ve müdür yardımcılarından bu Yönergede belirtilen konularda yönetim görevi alanlara, % 45 öğreticilere olmak üzere % 57 si personel giderlerine, % 3 kurs fonuna, % 40 ı da bakım, onarım, yenileme ve destek hizmetlerine (elektrik, ısıtma, telefon, internet vb.) ayrılır.
Öğretmenlere ödenecek ders saati ücreti, öğretmenler için ayrılan miktarın, o etkinlik süresi içindeki ders saati sayısı toplamına bölünmesi ile bulunur. Bulunan birim ders saati ücreti, öğreticinin fiilen verdiği ders saati toplamı ile çarpılarak o öğreticinin alacağı ücret tespit edilir.
Yöneticiler için ayrılan % 7 lik pay, bu etkinliklerde görev alan yöneticiler arasında eşit miktarda paylaşılır.
Etkinlik merkezinde görevlendirilecek okul müdürü, ilgili müdür yardımcısı ve öğreticiler ile destek hizmetlerini yürüten personelden tahakkuk ettirilen gelir vergisi, yönetici tarafından ilgili vergi dairesine yatırılır.

Kurslar Fonu (Değişik: 08/04/1996 tarih ve 2452 sayılı Tebliğler Dergisi)
Madde 20- MEB Öğrenci Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kursları Yönergesi’nin 21inci ve 22 nci maddelerine göre işlem yapılır.
Tutulacak Defter ve Dosyalar
Madde 21- Etkinliklerle ilgili olarak okul müdürlüklerinde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:
a) Etkinlik kayıt defteri
b)  Etkinlik devam takip defteri
c) Gelir-gider defteri
d) Gelen ve giden yazı defteri
e) Gelen ve giden yazı dosyası
f) Etkinlik katılım bedelleriyle ilgili banka makbuzları dosyası
g) Etkinlik plânlama, ders plânları dosyası
h) Karar defteri
ı) Denetim defteri
i) Etkinlik katılım belge defteri
j) İnternet kullanım takip defteri (kullanıcı adı, kullandığı bilgisayar no, başlama ve bitiş süresi, tarih vb. bilgileri içeren defter.)
Etkinliklerden oluşan gelir ve giderlerin ayrıntılı durumunu göstermek üzere c, d, e ve f fıkralarında belirtilen defter ve dosyalar yönetici tarafından tutulur. Defterler okul müdürü tarafından onaylanır.

Etkinliklerin Denetimi
Madde 22- Kurslar ve diğer etkinlikler ile kurslar fonunun denetimi; il ve ilçe millî eğitim müdürleri, müdür yardımcıları ve şube müdürlerince yürütülür. Birden fazla merkez ilçesi bulunan büyük şehirlerde denetim görevi, il ve merkez ilçelerin millî eğitim müdürlerince koordineli olarak belirlenir.
Denetçiler; denetim defterlerine denetlemelerinde gördükleri eksiklikleri, yanlışlıkları ve aksaklıkları yazarak imzalar ve ilgililerden bu yanlışlık, eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesini isterler. Kursların denetimi cumartesi ve pazar dahil kurs olan günlerde yapılır.

Sorumluluk
Madde 23- Bu Yönerge hükümleri çerçevesinde etkinliklerde görev alan her kademedeki personel, kendilerince yürütülmesi gereken görevleri, zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdürler.

BEŞİNCİ KISIM
Yürürlük
Yürürlük

Madde 24- Bu Yönerge, onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 25- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


Kavaktan öte yol var ayakkabılarını cebine koymayı unutmaaa Smile
12-02-2007 11:14 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
dedemnasreddin
Tekrar Formatör olacak
***


Mesajlar: 7
Grup: Registered
Katılım: Feb 2007
Durum: Çevrimdışı


Mesaj: #7
RE: OKUL FORMATÖR ÖĞRETMENLERİNİN YAPMASI GEREKENLER

.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı : B.08.0.ETG.0.21.05.03.100.1. /6606 02 /05/2006
Konu : Bilişim Teknolojileri Hizmetleri
Genelge No
2006/ 37


İlgi : a) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
         b) 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun
         c) 25/04/2005 tarihli ve B.08.0.ETG.0.21.01.02.00-402/4978 sayılı, 2005/28 no’lu genelge

1. Bilindiği üzere, Bilişim Teknolojilerinin (BT) başta eğitim olmak üzere kamu hizmetlerinin tamamında etkin ve yaygın olarak kullanılması Bakanlığımızın öncelikleri arasında önemli bir yer tutmakta, e-Dönüşüm Türkiye Projesi, Hükümet Programları, ilgili diğer talimat ve düzenlemelere uygun olarak Bakanlığımızca BT’den daha etkin yararlanmaya yönelik proje ve çalışmalar sürdürülmektedir.

2. İlgi © genelgede bir bölümüne işaret edilen bu alanla ilgili çalışmaların büyük bir kısmı tamamlanmış, İLSİS, PERSİS gibi modülleri içeren Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi (MEBBİS) içinde yer alan yazılımların Bakanlığımızın tüm birimleri ve okullarımızca kullanılabilecek web tabanlı hale getirilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni yazılım ve modüllerin sisteme eklenilmesi çalışmalarında büyük mesafeler kaydedilmiştir. MEBBİS’in içerdiği
yazılımların tanınıp daha aktif kullanımı için tanıtım ve yeni kullanıcıların tanımlanması gibi çalışmalar yürütülmekte, birçok iş ve işlemin sadece elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik mevzuat değişikliklerini de içeren çalışmalar yapılmaktadır. Yürütülmekte olan projelerden Eğitim Portali Projesi’nin ilk uygulamaları olarak;

2.1. “skoool” isimli yabancı bir portalin eğitim içeriklerinin yaklaşık % 25’lik bölümü Türkçe’ye çevrilip Bakanlığımızın web sitesinde yayımlanmak suretiyle eğitim sistemimize kazandırılmış olup, geri kalan içeriklerin de 2006 - 2007 eğitim ve öğretim yılına kadar eğitim sistemimize kazandırılması hedeflenmiştir.

2.2. “Globalgateway”isimli yabancı eğitim portalinin eğitim içeriklerinin 2006 - 2007 eğitim ve öğretim yılına kadar eğitim sistemimize kazandırılması yönünde çalışılmaktadır.

2.3. Diğer bazı yabancı eğitim portallerinin içeriklerinin de eğitim sistemimize kazandırılması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir.

2.4. Yapılan çalışmalar sonucu oluşturulan “Öğretmenler Portali” ile Microsoft Firması ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hazırlanan “Bilgiye Erişim Portali (BEP)” açılmış ve sağlanan içeriklerin yayımına geçilmiştir.

Yine Microsoft Firması ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Karar Destek
Sistemi (KDS) kurulmuştur.

Hedeflenen ve eğitim paydaşlarının buluşma, bilgi, tecrübe paylaşma yeri niteliği taşıyacak, öğrencilerin devam takip, ölçme değerlendirme gibi verilerin de aktif olarak yer alacağı eğitim portali ve 120 okula yönelik uygulama niteliğindeki Bilgiye Erişim Portali (BEP) için gerekli olduğu kadar (işlevsel verilerin bilgiye dönüştürülmesi, bilgilerin karar vericiler tarafından stratejik kararların verilmesi aşamasında kullanılması amaçlarına yönelik) Karar Destek Sistemi için de kaçınılmaz ihtiyaç durumundaki okul ve öğrenci verilerinin sağlanmasında sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların temelinde; ilgili mevzuata göre okullarımızda kağıt ortamında gerçekleştirilen iş ve işlemler ile defterlerde oluşan bilgilerin MEBBİS’e girilmesinin ilave külfet görüntüsü taşıması ve işlevsel nitelik taşımayan, istatistiki bilgi niteliği taşıyan bilgilerin güncel ve sağlıklı olarak girilmemesi ve benzeri hususlar görülmektedir.

3. Okullarda yaşanan sorunlar ve yeni gelişmeler, aşağıda belirtilen hususların açıklanmasını zorunlu kılmıştır. Okul Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımlarıyla İlgili Hususlar

3.1. Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi (MEBBİS), Bakanlığımızın merkez ve taşra birimlerinin ve okul/kurumların tümünün yönetim bilgi sistemini ifade etmektedir. Bu itibarla da, okul ve kurumlarımızın edindiği veya edineceği yönetim bilgi sistemi yazılımlarının ilgili yönetmeliklerle belirlenen defter ve belgelerin içerik özelliklerini taşıması, MEBBİS ile uyumlu olması gerekmektedir. Bu ifadelerden olmak üzere;

3.1.1. Evvelce okul yönetim bilgi sistemi yazılımı edinmiş okullarımız, kullanımlarında bulunan yazılımlarda bu özelliklerin var olup olmadığını değerlendirecek, varsa eksikliklerin telafi edilmesini sağlayacaktır.

3.1.2. Okul yönetim bilgi sistemi yazılımı edinmemiş okullarımız ise, belirtilen ana özelliklere sahip yazılım veya modülleri, yerel kaynak kullanımı suretiyle edinebileceklerdir.

3.1.3. Ancak, edinilen veya yeni einilecek yazılımlara göre oluşan dataların okula ait olduğu ve hiçbir şekilde şifrelenemeyeceği gerçeği yazılım firmalarınca kabul edilip, okula ait dataların, yazılımın yüklü bulunduğu bilgisayarların sabit diskinin yanı sıra mutlaka iki adet mobil diske (CD ve benzeri) yedeklenmesi sağlanacak ve bu diskler okul müdürleri tarafından saklanılacaktır.

Bilişim Teknolojilerine İlişkin Diğer Hususlar

3.2. Bilişim teknolojileriyle ilgili projelerden umulan faydaların sağlanmasının, kullanıcıların ilgi ve kullanımıyla yakından ilişkili olduğu açıktır. Bu itibarla, Bakanlığımız merkez ve taşra birimleriyle okul ve kurumlarımız;

3.2.1. Bakanlığımızın web sayfasından erişilen BEP, Öğretmenler Portali ve “skoool” isimli eğitim portali içeriği ile yakın zaman içinde yayımlanması hedeflenen eğitim içeriklerinin, eğitim ve öğretimde kullanılmasına gerekli hassasiyeti göstereceklerdir.

3.2.2. Yönetim ve diğer alanlarda da üstlenilen görevler bağlamında bilişim teknolojilerinden yararlanılmasının önemi göz önüne alınıp, Resmî Gazete ve Tebliğler Dergilerinin INTERNET’ten incelenmesine ve mevzuat takibinin de yine INTERNET’ten yapılıp, yeni yürürlüğe konulan - yönerge, genelge gibi - mevzuatın bilhassa Bakanlığımız merkez birimlerince Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Plânlama Koordinasyon ve
Mevzuat Şubesi Müdürlüğüne e-posta yoluyla ulaştırılmasına özen göstereceklerdir.

3.2.3. Bilişim teknolojilerinden merkez ve taşra birimlerimizle okul ve kurumlarımızda yönetim, eğitim ve öğretim hizmetleri için yararlanılması önemli görülmekte ve önemsenmekle birlikte, bu teknolojilerden farklı ve yanlış amaçlarla kullanımın önlenmesi lüzumlu değerlendirilmektedir. Bu cümleden olmak üzere, personelin gereksiz zaman kullanımına, iş veriminin düşmesine ve diğer bazı olumsuzluklara yol açtığı kanaati edinilen mesajlaşma programları mesai saatleri içinde hiçbir yönetici, öğretmen, personel tarafından resmî işler dışında kullanılmayacak, bilişim teknolojileri ve INTERNET’ten resmî görevlere uygun olmayan yararlanmalar önlenecektir.

3.2.4. Tüm il/ilçe millî eğitim müdürlüklerimiz ile mümkün olduğunca okul ve kurumlarımızın web sayfasının olması arzulanmakta, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine ve okullarımıza web hizmetinin Bakanlığımızca verilmesi, web sayfası standartlarının belirlenmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Bu konuda, Bakanlığımızın genelge ve yazılarına göre işlem yapacaklardır.

3.2.5. Yine Bakanlığımız bilişim sisteminde yapılan gelişimle öncelikle okul ve kurum müdürlüklerimize, daha sonra da bütün yönetici, öğretmen ve diğer çalışanlarımıza “meb.gov.tr” uzantılı e-posta adresi verilmesi hedeflenmekte ve bu yönde çalışmalar yapılmaktadır.

Ancak, yönetici, öğretmen ve diğer çalışanlarımızın bilişim teknolojilerini kullanmasının önemi, bu alanda yürütülmekte olan projelerin başarısına katkı sağlanması gibi amaçlarla edinilen/edinilecek olan farklı uzantılı da olsa e-posta adresleri Bakanlığımızın çeşitli duyuru ve bilgilendirme hizmetleri bakımından yönetici, öğretmen ve çalışanlarımız tarafından Bakanlığımızın web sayfasında açılan ekrana en geç 2006 Haziran ay’ı sonuna kadar girilecektir. Bilgi edinilmesini, belirtilen ve benzeri hususların dikkatlice değerlendirilmesini ve bilişim teknolojilerinden amacına uygun etkin yararlanılması hususunda gereğini rica ederim.


Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
Millî Eğitim Bakanı


Kavaktan öte yol var ayakkabılarını cebine koymayı unutmaaa Smile
12-02-2007 11:18 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
jojobo
Yeni Üye
*


Mesajlar: 2
Grup: Registered
Katılım: Mar 2007
Durum: İzinli


Mesaj: #8
RE: OKUL FORMATÖR ÖĞRETMENLERİNİN YAPMASI GEREKENLER

selam  ülkemin güzel insanları ben edirneden çalışmalarınız için eşekkürlerimi bildirir sanırım bu başlık altında  bt klasöründe neler bulundurulmalı sorusuda eklenmeli Tongue eğer ki benden önc sitemizde bu bilgileri koyarsanız sevinirim. ama geç değil az bir süre sonra bu başlık altın da bt klasöründe bulunması gereken evraklar dei biz zipli dosyayı sizle paylaşacam. sizin böle çalışmalarınız gördükçe umutlanmakla beraber model alıyorum. herşey için teşekkür ederim bizzat saygıdeğer zeynel hocam ve onun çalışmlarına gönül veriiş herkese

03-04-2007 12:03 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Cevap Gönder  Konu Gönder 

Yazdırılabilir Bir Versiyon Görüntüle
Bu Konuyu Bir Arkadaşına Gönder
Bu Konuya Üye Ol | Konuyu Favorilerime Ekle

Forum Geçişi
Forum istatistikleri
En Cok Görüntülenen KonularEn Cok cevaplanan KonularEn Son Cevaplan KonularSon konularEn Cok Mesaj Yazan ÜyeBugün En Cok Mesaj YazanlarEn Yeni üyelerEn Cok Görüntülenen ForumEn Cok İtibar Puanı Olan Üye
(66435 Görüntülemeler)

(53793 Görüntülemeler)

(38306 Görüntülemeler)

(31074 Görüntülemeler)

(29878 Görüntülemeler)

(178 Yanıtlar)

(143 Yanıtlar)

(127 Yanıtlar)

(78 Yanıtlar)

(64 Yanıtlar)

Kimse Yok

(12217 Konular ve 12320 Mesajlar)

(1174 Konular ve 1784 Mesajlar)

(866 Konular ve 881 Mesajlar)

(680 Konular ve 832 Mesajlar)

(687 Konular ve 749 Mesajlar)